Sunday, July 04, 2010

กิจกรรมพิเศษตลอดเดือนในงานนิทรรศการ "ชีวิตงามที่สามแพร่ง"วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2553 : ของกินสามแพร่ง


17:00-18:00 น. กิจกรรมเสวนา “ของกินสามแพร่ง” ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร
นำเสวนา โดย กลุ่มเยาวชนแพร่งภูธร

18:00-18:20 น. ฉายภาพยนตร์สารคดี “เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่า” ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร

18:30-20:30 น. ฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่น เรื่อง “อุด้ง (UDON)” ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร

“หนังในดวงใจของใครหลายคนซึ่งรวมสารพัดอารมณ์ความรู้สึกผ่านความผูกพันกับความอร่อยของเส้นที่เหนียว หนาและนุ่มของอุด้ง ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น พระเอก นางเอก และคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ “อุด้งบูม” ทำให้เมืองเล็ก ๆ ที่ทำท่าจะร้างนี้เกิดคึกคักและเป็นจุดหมายปลายทางความอร่อยของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ”


วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2553 : บางกอกสะตอรี่ส์ & อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น


13:00-15:00 น. กิจกรรมเสวนา “บางกอกสะตอรี่ส์ : มุมมองกรุงเทพฯ จากนักเขียนการ์ตูน 7 คน
สนุกสนาน หวาน เศร้า เสียดสี สะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ” ณ People Space ชั้นบน
นำเสวนา โดย ศศิ วีระเศรษฐกุล, องอาจ ชัยชาญชีพ, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, ทรงวิทย์ สี่กิติกุล, ต้องการ, THE DUANG และ SUMMER

15:00-17:00 น. กิจกรรมเสวนา อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น “ตะวันตกที่สุดในตะวันออก"
ณ People Space ชั้นบน นำเสวนา โดย อ.ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ และ ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์


วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2553 : เบื้องหลังสารคดีเมล็ดพันธุ์ไท

14:00-14:30 น. ฉายสารคดี เมล็ดพันธุ์ไท ตอน สามแพร่ง ณ People Space ชั้นบน

14:30-16:30 น. กิจกรรมเสวนา “เบื้องหลังสารคดีเมล็ดพันธุ์ไท” ณ People Space ชั้นบน
นำเสวนา โดย คุณนิสา คงศรี และทีมงานพิกโอนาย

16:30-17:00 น. ฉายสารคดี เมล็ดพันธุ์ไท ตอน ทรายกองดิน ณ People Space ชั้นบน


วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 : การท่องเที่ยวภาคประชาชน

14:00-16:00 น. กิจกรรมเสวนา “การท่องเที่ยวภาคประชาชน : เข้าใจนิเวศวัฒนธรรม เข้าใจท้องถิ่น เข้าใจคน และเข้าใจชีวิต” ณ People Space ชั้นบน นำเสวนา โดย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม

1 comments:

kong siy said...

หากผมจะขออนุญาติ นำภาพวาดแพร่งภูธรในเวปไซด์ เพื่อทำส.ค.ส. แจกให้บุคคลที่รักและนับถือ (ไม่ได้จำหน่าย ) เพราะภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเมืองของกทม. ผมจะสามารถติดต่อขอความอนุเคราะห์ได้จากไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ
ก้องครับ 0875064773